Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Enstitü Web Sayfasına Hoşgeldiniz...

Bir üniversitenin verdiği en önemli diploma “Doktora” diplomasıdır. Çünkü Doktora Diploması, diplomayı veren üniversitenin, bütün koşullar altında, bilimle kurduğu ilişkinin göstergesidir. Bir üniversitenin asıl amacı, sahibine doğrudan çıkar ve getiri sağlamayan, pragmatik değeri olan bir bilgi türünü değil, aksine süzülmüş, saf, özgün ve etik bilimsel bilgiyi üretmektir. Çünkü bilimsel bilginin kendisi başlıbaşına bir erektir. Bir doktora tezi ve onun habitata sunulan çekirdek bilgisi bunun en önemli aracısı olmalıdır. Bu amaca hizmet bir üniversitenin öncelikli işidir.


               


 

Duyurular

2021-2022 Bahar Yarıyılı için Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalına başvuracak öğrencilerden 2 adet referans mektubu ve 1 adet niyet mektubu istenmektedir. Başvuru süreci içinde Enstitümüze bizzat ya da posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
28.12.2021 10:00
2021-2022 Güz Yarıyılında Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartları çıkmış olup, Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabilirler.
06.10.2021 15:00