Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Değişim Programları

ERASMUS


ERASMUS+ Nedir?

Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları 2014 yılına kadar devam ettirdikleri bütün programlarını (Erasmus, Leonardo, Grundtvig ve Comenius) Erasmus + kapsamında biraraya getirmiştir. Erasmus+ kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini desteklemesi beklenmektedir. Erasmus Programı’ndan farklı olarak Erasmus + eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır.

For Incoming Students

Department participates in the Erasmus + programme of student and teaching staff exchange with selected institutions. The Erasmus + programme aims to establish and maintain international scientific and academic exhange and provide students to the opportunity to study abroad for a semester. If you want to study at Hacettepe University for one or two semesters, you can join us as an ERASMUS student. Although our language of instruction is Turkish, some of our graduate and doctoral courses can be in English. We are absolutely happy to host you in our Graduate School as an ERASMUS student.

 

FARABİ


Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan yapan ulusal bir programdır.


Program kapsamında öğrenci veya öğretim üyeleri bir veya iki yarıyıl süresince, kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedir. Program, değişime katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin farklı bir akademik çevrede akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Programa katılan öğrencilere YÖK tarafından karşılıksız burs sağlanmaktadır.


Programa katılım için ön şartlar Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için programın ilk yarıyılını bitirmeleri ve genel not ortalamalarının 2.50/4.00 olması durumunda başvurabilmektedir. Başvurular yılda bir kez (Mart ayında) yapılabilmektedir. Üniversitemizin Farabi Değişim Programı çerçevesinde protokol imzalamış olduğu üniversitelerin listesi ve program hakkında daha kapsamlı bilgi //www.farabi.hacettepe.edu.tr adresinden edinilebilir.

 

MEVLANA

 

Mevlana Değişim Programı nedir?


Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanmış Mevlana Kitapçığı’nda belirtildiği gibi; “Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.” Bu program ile Yükseköğretim Kurumu’na bağlı olan üniversite bölümleri diledikleri üniversiteler ile ikili protokol imzalayabilirler.


Mevlana Değişim Programı’na kimler katılabilir?


Mevlana Değişim Programı’na Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilirler.


Mevlana Değişim Programı ile nerelere gidebilirim?


Bu değişim programı ile öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi’nin ikili protokol imzaladığı üniversitelere belirtilen dönemler içerisinde eğitim almaya gidebilirler. Mart 2014 tarihi itibariyle Hacettepe Üniversitesi’nin Mevlana Değişim Protokolü imzaladığı üniversiteler aşağıda listelenmiştir.


MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOL İMZALAMIŞ ÜNİVERSİTELER

 

 • Azerbaijan State Economic University (Azerbaycan)
 • Oafqaz University (Azerbaycan)
 • Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi (Azerbaycan)
 • Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan)
 • Atatürk Aloota Üniversitesi (Kırgızıstan)
 • Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
 • Gence Üniversitesi (Azerbaycan)
 • Burch Üniversitesi (Saraybosna)
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gürcistan)
 • Sarajevo Üniversitesi (Saraybosna)
 • St.Cloud State University (Abd)


Not: İlgili listede olabilecek değişiklikler ve güncellemeler için www.mevlana.hacettepe.edu.tr/ sayfası takip edilmelidir.


For Incoming Students


Mevlana Exchange Programme is a programme which aims the exchange of students and academic staff between the Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries. With the regulation published in August 23, 2011 (num:28034), students and academic staff exchange between Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries has been possible. The programme includes all higher education institutions throughout the world without discriminating between the geographical borders. The higher education institutions of EU countries benefiting from Erasmus programme will not be included in Mevlana Exchange Programme in 2013-2014 academic year.


Students may study abroad for one (minimum) or two (maximum) terms and academic staff may lecture abroad from one week (minimum) to three months (maximum). Accordingly, students and academic staff from any country may benefit from this program me being hosted by Turkish higher education institutions in order to study or lecture.