Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Misyon - Vizyon
  • Misyonumuz

Fen Bilimleri Enstitüsü, çağdaş, saf, etik bilimsel bilginin üretilmesini ve yayılmasını amaç edinmiştir.

  • Vizyonumuz

Fen Bilimleri Enstitüsü, çağdaş, saf, etik bilimsel bilgiyi üreten akademik bir kurum olmayı ve bu amaçta kendini geliştirmeyi vizyon edinmiştir.