Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Formlar

Doktora Formları

Doktora Tez Önerisi Hakkında Açıklama

Doktora Yeterlilik sınavını başarıyla veren öğrenciler için yürürlükteki Yönetmeliğimizin 38,39,40 ve 41. maddelerinde belirtilen prosedürler izlenerek ek ders cetvelleri doldurulmalıdır.


Yüksek Lisans Formları

​​​​​​​Yüksek Lisans Tez Önerisi Hakkında Açıklama

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde “...bir tez önerisi öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren engeç ikinci yarıyıl sonuna kadar enstitüye bildirir...” denilmektedir. Buradan anlaşıldığı gibi, ögrencinin yüksek lisans programina baslamasindan itibaren engeç ikinci yarıyıl sonuna kadar, ilgili yönetmelikte açiklanan prosedür izlenerek, Yüksek Lisans tez önerisi verilir.

Yukarda belirtilen yönetmelik maddesi dogrultusunda onaylanan Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Özel Konular dersi altinda ögrenci tarafindan programina alinmaktadir. Diğer derslerde olduğu gibi bu ders de ders programlarının yapılması sırasında kodlanmalıdır.

“Özel Konular” dersini yarıyıl başında programına kodlamamış öğrenciler için ek ders cetveli doldurulamayacaktır. Bu dersin ek ders cetvelinde yer alabilmesi için, yürürlükteki Yönetmeliğimizin 30.maddesinde (Yüksek Lisans Tezi/Sanat Eseri Raporu Önerisi) açıklanan prosedüre uygun olarak senatomuzca onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen bu öneri Enstitiü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazandıktan sonra ek ders cetvellerinde yer alabilir.


Tezsiz Yüksek Lisans Formları


Yolluk Talebi ile İlgili Formlar


Diğer Formlar