Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
YÖK 100/2000 Doktora Bursları

 


a) Danışmandan alınacak devam durumunu gösteren yazı

b) Enstitümüzden onaylı öğrenci belgesi

c) YÖK 100/2000 bursu ile birlikte başka bir kurumdan (örneğin TÜBİTAK vb.) burs alınıyorsa danışman tarafından bu durumu belirten yazı

d) Akademik faaliyetleri gösteren aylık rapor (Tebliğ sunumu, makale vb.)

e) Öğrenci Üniversitemiz dışında herhangi bir kurumda uzun süreli akademik faaliyetlerde bulunacaksa bu durumun danışman öğretim üyesi tarafından Enstitü Müdürlüğümüze bildirilmesi ve onay alınması

 


Enstitü YÖK 100/2000 Doktora Bursları Sorumlusu

Dr. Demet MECİT

Tel: (0312) 297 68 65 - 124 e-posta : demetm@hacettepe.edu.tr