Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Yönetim

Enstitü Yönetimi

 • Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN (Enstitü Müdürü)  

 • Prof. Dr. Çağatay KARAASLAN (Enstitü Müdür Yrd)

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak KAYNAR (Enstitü Müdür Yrd)

 • Ercivan CAN (Enstitü Sekreteri)

 


Enstitü Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN (Enstitü Müdürü)  

 • Prof. Dr. Çağatay KARAASLAN (Enstitü Müdür Yrd.)

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak KAYNAR (Enstitü Müdür Yrd.)

 • Prof. Dr. Halil VURAL (Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

 • Prof. Dr. Ahmet Hakan BENZER (Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

 • Prof. Dr. Cenk TOKER (Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı)

 • Ercivan CAN (Enstitü Sekreteri)

 • ............. .......... (Öğrenci Temsilcisi)

 


Enstitü Kurulu

 • Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN (Enstitü Müdürü)  

 • Prof. Dr. Çağatay KARAASLAN (Enstitü Müdür Yrd)

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak KAYNAR (Enstitü Müdür Yrd)

 • Tüm Anabilim Dalı Başkanları

 • Ercivan CAN (Enstitü Sekreteri)

 • ............. .......... (Öğrenci Temsilcisi)

 


Enstitü Eğitim Komisyonu

Asıl Üye

 • Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN (Biyoloji)  

 • Prof. Dr. Erkan AYDAR (Jeoloji Mühendisliği)

 • Prof. Dr. Özlem ÖZGÜN (Elektrik Elektronik Mühendisliği)

 • Prof. Dr. Memed DUMAN (Nanoteknoloji ve Nanotıp)

 • Prof. Dr. İ. Çağatay KARAASLAN (Biyoloji)

Yedek Üye

 • Prof. Dr. Halil Murat AYDIN (Biyomühendislik)

 • Prof. Dr. Yeşim ÖZBAŞ (Gıda Mühendisliği)