Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Kalite Komisyonu

  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak KAYNAR (Başkan)

  • Dr. Öğr. Üyesi Telem ŞİMŞEK (Üye)

  • Dr. Öğr. Üyesi Soner ÇAKMAK (Üye)

  • Ercivan CAN (Üye)

  • Gökçe MÜLAZIMOĞLU (Üye)

  • Sena Naz GÖKDEMİR (Kalite Elçisi)