Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Enstitü Web Sayfasına Hoşgeldiniz...

Bir üniversitenin verdiği en önemli diploma “Doktora” diplomasıdır. Çünkü Doktora Diploması, diplomayı veren üniversitenin, bütün koşullar altında, bilimle kurduğu ilişkinin göstergesidir. Bir üniversitenin asıl amacı, sahibine doğrudan çıkar ve getiri sağlamayan, pragmatik değeri olan bir bilgi türünü değil, aksine süzülmüş, saf, özgün ve etik bilimsel bilgiyi üretmektir. Çünkü bilimsel bilginin kendisi başlıbaşına bir erektir. Bir doktora tezi ve onun habitata sunulan çekirdek bilgisi bunun en önemli aracısı olmalıdır. Bu amaca hizmet bir üniversitenin öncelikli işidir.


            


 

Duyurular

2022-2023 Güz Yarıyılı için af başvurusu yapıp maille fotoğraf gönderen öğrencilerin kimlikleri çıkmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri bürosundan teslim alabilirler.
09.11.2022 10:00
FBE-601 Dersini Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirel'den alan öğrencilerimiz Perşembe günleri 17:30-19:30 saatleri arası Jeoloji Bölümü Y2Z02 dersliğinde derse katılım sağlayabilirler.
13.10.2022 16:00