Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Latex Formatında Tez Yazımı

Sayın Danışmanların ve öğrencilerimizin dikkatine

Fen Bilimleri Enstitüsü Veri Analiz ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan 3 yıllık “Enstitü Eylem Planı” içindeki hedeflerimizden biri olan “Elektronik Tez Yazım Formatı” çalışmaları tamamlanmış ve enstitü web sayfasından kullanımınıza sunulmuştur.

Bu format, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programından mezun olan Sayın Uzman Ali Turan tarafından hazırlanmış, enstitümüzün kullanımı için izin verilmiş ve birlikte güncellenmiştir.

Format “LaTex tabanlı OverLeaf platformu” üzerinden hazırlanmıştır. Buna ulaşılabilecek link ve kısa kullanım kılavuzu ekte tarafınıza sunulmuştur. Programın sağlıklı olarak kullanılabilmesi için öncelikle OverLeaf Platformuna üye olmanız (Google Account üzerinden hızlıca üye olunabilmektedir) gerekmektedir. Tarafınıza sunulan kullanım kılavuzu ile birlikte OverLeaf Platformunun Eğitsel içeriklerini (Tutorials) de okumanız tavsiye edilmektedir.

Format, işlevsel, zaman kazandırıcı ve ek yükleri ortadan kaldırmakta; tüm işlemlerinizin bir defalık tanımlamalarla kusursuz bir şekilde tez yazımınıza yayılmasını sağlamaktadır.