Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
FBE Veri Toplama ve Analiz Birimi

  • Ercivan CAN (Enstitü Sekreteri)

  • Temel ÖZDEMİR (Bilgisayar İşletmeni)

  • Merve AYVALIOĞLU (Bilgisayar İşletmeni)

  • Öznur KARADEDE (Bilgisayar İşletmeni)

  • Nuri ERDEM (Bilgisayar İşletmeni)