Lisansüstü Eğitim Performansı
Tez Savunmaları
Tez Savunmasına girecek öğrencilerin Gün ve Saatleri
Fen Bİlimleri Enstitüsü Araştırma Öncelik Alanları Yayınlanmıştır
Af Kanunundan Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 sayılı Kanunun’un 35. Maddesi ile eklenen Geçici 83. Madde hükümlerine göre verilen haktan (öğrenci affı) yararlanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan formu doldurarak Enstitümüze ekleri ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

Uygulama esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlendikten sonra duyurulacaktır.

Af Başvuru Formu