YÖK Bursları (100/2000)

YÖK Bursları (100/2000)

1) Yönetmelik

2) YÖK Bursu ile İlgili Sunum

3) Bursiyer Listesi

4) Her ayın 25'inde yapılacak işler;

a) Danışmandan alınacak devam durumunu gösteren yazı

b) Enstitümüzden onaylı öğrenci belgesi

c) YÖK 100/2000 bursu ile birlikte başka bir kurumdan (örneğin TÜBİTAK vb.) burs alınıyorsa danışman tarafından bu durumu belirten yazı

d) Akademik faaliyetleri gösteren aylık rapor (Tebliğ sunumu, makale vb.)

e) Öğrenci Üniversitemiz dışında herhangi bir kurumda uzun süreli akademik faaliyetlerde bulunacaksa bu durumun danışman öğretim üyesi tarafından Enstitü Müdürlüğümüze bildirilmesi ve onay alınması

5) Bursiyerler bursun kesilmesi durumunda Doktora Programına devam edebileceklerdir.

6) İletişim adresi;

Dr. Demet MECİT

Tel: (0312) 297 68 65 - 124 e-posta : demetm@hacettepe.edu.tr