Tez Yazım Kılavzu

 

 

Tez Yazım Kılavuzu

Tezler İçin Kapak Örneği

- Yüksek Lisans Tez Kapağı Photoshop örneği (*.psd) | *.jpg formatı

- Doktora Tez Kapağı Photoshop örneği (*.psd) | *.jpg formatı