Formlar

 

 

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

Turnitin Programı Kullanım Kılavuzu

Orjinallik Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

 

ÖNEMLİ NOT: Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu; bastırılacak her tezin en arka kısmına ve Tez Savunma Jürisi Tutanak Formu'na ıslak imzalı olarak eklenecektir.