Tez Yazım Kılavazu

 

 

Tez Yazım Kılavuzu

Tez Veri Giriş Rehberi

Tez Yazım Şablonu

Tez Kapağı için Font ve Stil Örneği

Tezler İçin Kapak Örneği

- Yüksek Lisans Tez Kapağı Photoshop örneği (*.psd) | *.jpg formatı

-Yüksek Lisans İngilizce Tez Kapağı Photoshop örneği (*.psd) | *.jpg fomatı

- Doktora Tez Kapağı Photoshop örneği (*.psd) | *.jpg formatı

- Doktora İngilizce Tez Kapağı Photoshop örneği (*.psd) | *.jpg formatı