Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi, 892 sayılı yasa ile 8.7.1967 tarihinde kurulmuş ve Fen Bilimleri Enstitüsü ilk olarak Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi (MESEF) adı altında lisansüstü öğretimin yürütüldüğü birim olarak oluşturulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü adını, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile 20.7.1982’de 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı yasa hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair yasanın 9’uncu maddesi gereği almış ve bu tarihten sonra MESEF, “Fen Bilimleri Enstitüsü” adı ile lisansüstü öğretimine devam etmiştir.

Bu süreç içinde kurucu dekan olarak görev yapan Prof. Dr. Nusret FİŞEK’i (8.7.1967-8.6.1971) takiben Prof. Dr. Aydın AYTAÇ (9.6.1971-18.9.1972), Prof. Dr. Hüsnü KİŞNİŞÇİ (19.9.1972-30.6.1974), Prof. Dr. Cemil ŞENVAR (1.7.1974-6.7. 1978), Prof. Dr. Dinçer ÜLKÜ (7.7.1978-6.7.1981), Prof. Dr. Yalçın SANALAN (7.7.1981-31.8.1982), enstitü isminin alınmasıyla enstitü müdürü olarak Prof. Dr. Acar IŞIN (1.9.1982-31.8.1988), Prof. Dr. Dinçer ÜLKÜ (1.9.1988-1.9.1991), Prof. Dr. Gültekin GÜNAY (2.9.1991-1.9.1997), Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ (2.9.1997-28.9.2003), Prof. Dr. Ahmet ÖZDURAL ( 29.9.2003-14.01.2007), Prof. Dr. Erdem YAZGAN (15.01.2007-25.01.2010) , Prof. Dr. Adil DENİZLİ (26.01.2010-29.02.2012) , Prof. Dr. Fatma SEVİN DÜZ(1.3.2012-29.1.2016) ve Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN (9.2.2016-15.1.2017) görev yapmışlardır. 17.1.2017 tarihinde atanan Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU halen Enstitü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Enstitümüzün bünyesinde toplam 26 Anabilim Dalını içerecek şekilde tezli ve tezsiz Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora programları yürütülmektedir. Bu programlarda 249 Profesör, 106 Doçent ve 96 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 451 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Günümüze kadar, 4583 tezli-tezsiz Yüksek Lisans, 1522 Doktora programını tamamlayan toplam 6105 mezunumuz vardır. Halen, 1607 Yüksek Lisans ve 823 Doktora programına devam eden toplam 2430 öğrencimiz vardır.