Misyon - Vizyon

Misyonumuz

"Fen Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerine yönelik gereksinimleri sağlayarak, yaratıcı, çözüm üretebilen ve evrensel bilime katkı yapan bilimadamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır."

Vizyonumuz

"Fen Bilimleri Enstitüsü, bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında,  disiplinler arası sinerjiyi yaratabilen, ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkanları ile topluma liderlik yapabilen bilimadamı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde onur duyulan ve tercih edilen lider bir kurum olmayı amaçlamıştır."

Değerler

Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.

Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.

İş birliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları iş birliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.

Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.

Katılımcılık: Çalışanlar bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.

Mükemmeli aramak: Çalışanlar üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.

Çevrecilik: Üniversite çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.

Geleceğe inanmak: Üniversite çalışanları geleceğe ümitle bakar.

Toplum yararı: Üniversite faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.