Mevlana

Mevlana Değişim Programı nedir?


Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanmış Mevlana Kitapçığı’nda belirtildiği gibi;
“Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında
eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
mümkün kılan bir programdır.” Bu program ile Yükseköğretim Kurumu’na bağlı olan
üniversite bölümleri diledikleri üniversiteler ile ikili protokol imzalayabilirler.


Mevlana Değişim Programı’na kimler katılabilir?


Mevlana Değişim Programı’na Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda örgün
eğitim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilirler.


Mevlana Değişim Programı ile nerelere gidebilirim?


Bu değişim programı ile öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi’nin ikili protokol imzaladığı
üniversitelere belirtilen dönemler içerisinde eğitim almaya gidebilirler. Mart 2014 tarihi
itibariyle Hacettepe Üniversitesi’nin Mevlana Değişim Protokolü imzaladığı üniversiteler
aşağıda listelenmiştir.


MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İLE PROTOKOL İMZALAMIŞ ÜNİVERSİTELER
1. Azerbaijan State Economic University-AZERBAYCAN
2. Oafqaz University-AZERBAYCAN
3. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-AZERBAYCAN
4. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi – KAZAKİSTAN
5. Atatürk Aloota Üniversitesi-KIRGIZİSTAN
6. Bakü Devlet Üniversitesi –AZERBAYCAN
7. Gence Üniversitesi -AZERBAYCAN
8. Burch Üniversitesi-SARAYBOSNA
9. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – GÜRCİSTAN
10. Sarajevo Üniversitesi-SARAYBOSNA
11. St.Cloud State University – ABD
İlgili listede olabilecek değişiklikler ve güncellemeler için
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/protokoller.shtml sayfası takip edilmelidir.


For Incoming Students


Mevlana Exchange Programme is a programme which aims the exchange of students and
academic staff between the Turkish higher education institutions and higher education
institutions of other countries. With the regulation published in August 23, 2011 (num:
28034), students and academic staff exchange between Turkish higher education institutions
and higher education institutions of other countries has been possible. The programme
includes all higher education institutions throughout the world without discriminating
between the geographical borders. The higher education institutions of EU countries
benefiting from Erasmus programme will not be included in Mevlana Exchange Programme
in 2013-2014 academic year.


Students may study abroad for one (minimum) or two (maximum) terms and academic staff
may lecture abroad from one week (minimum) to three months (maximum). Accordingly,
students and academic staff from any country may benefit from this programme being hosted
by Turkish higher education institutions in order to study or lecture.