Yüksek Lisans için formlar

Yüksek Lisans Danışman Atama (Form YL-1)

Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi (Form YL-2)

Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Jürisi Atama (Form YL-3)

Yüksek Lisans Jüri Davet Mektubu (Form YL-4)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı (Form YL-5)

Yüksek Lisans Tez Adında Değişiklik Tutanağı (Form YL-6)

Lisansüstü Tez Değerlendirme Bireysel Raporu (Form YL-7)

Lisansüstü Programlar Eş Danışman Atama Formu (Form YL-8)