Tezsiz Yüksek Lisans için formlar

Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Atama (Form Tezsiz YL-1)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Tutanağı (Form Tezsiz YL-2)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Formu (Form Tezsiz YL-3)