Doktora için formlar

Doktora Danışman Atama (Form-D1)

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi (Form-D2)

Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak (Form-D3)

Doktora Tez İzleme Komitesi Atama (Form-D4)

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı (Form-D5)

Doktora Tez Konusu Önerisi (Form-D6)

Doktora Tez İzleme Komitesi .... Dönem Tutanağı (Form-D7)

Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama (Form-D8)

Doktora Jüri Davet Mektubu (Form-D9)

Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı (Form-D10)

Doktora Tez Adında Değişiklik Tutanağı (Form-D11)

Lisansüstü Tez Değerlendirme Bireysel Raporu (Form-D12)

Lisansüstü Programlar Eş Danışman Atama Formu (Form-D13)