Farabi

Farabi Değişim Programı


Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları
arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan yapan ulusal bir programdır.


Program kapsamında öğrenci veya öğretim üyeleri bir veya iki yarıyıl süresince, kendi
kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
edebilmektedir. Program, değişime katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin farklı bir akademik
çevrede akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Programa katılan öğrencilere YÖK tarafından karşılıksız
burs sağlanmaktadır.


Programa katılım için ön şartlar Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için programın ilk
yarıyılını bitirmeleri ve genel not ortalamalarının 2.50/4.00 olması durumunda
başvurabilmektedir. Başvurular yılda bir kez (Mart ayında) yapılabilmektedir.
Üniversitemizin Farabi Değişim Programı çerçevesinde protokol imzalamış olduğu üniversitelerin
listesi ve program hakkında daha kapsamlı bilgi http://www.farabi.hacettepe.edu.tr adresinden
edinilebilir.