Erasmus

ERASMUS+ Nedir?


Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları 2014 yılına kadar devam ettirdikleri
bütün programlarını (Erasmus, Leonardo, Grundtvig ve Comenius) Erasmus + kapsamında
biraraya getirmiştir. Erasmus+ kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler
kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılmasını
amaçlamaktadır. Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve
kurumsal işbirliklerini desteklemesi beklenmektedir. Erasmus Programı’ndan farklı olarak
Erasmus + eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır.

For Incoming Students


Department participates in the Erasmus + programme of student and teaching staff exchange
with selected institutions. The Erasmus + programme aims to establish and maintain
international scientific and academic exhange and provide students to the opportunity to
study abroad for a semester. If you want to study at Hacettepe University for one or two
semesters, you can join us as an ERASMUS student. Although our language of instruction is
Turkish, some of our graduate and doctoral courses can be in English. We are absolutely happy
to host you in our Graduate School as an ERASMUS student.