Danışman ve Öğrenci Bilgilendirme
Enstitü'ye Tez İle Birlikte Verilmesi Gereken Ekler Hakkında

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan alınan 23/03/2010 tarih ve 85-010142 sayılı yazı ile ekindeki "Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkındaki Klavuz" ekte verilmiştir. (Enstitüye verilecek aşağıda belirtilen ekler, bu klavuza uygun olarak hazırlanmalıdır.)

ENSTİTÜYE TEZ İLE BİRLİKTE VERİLMESİ GEREKEN EKLER


 1)  http://tez2.yok.gov.tr adresinden sisteme üye olunduktan sonra, "Tez Veri Girişi Formu" doldurularak alınan imzalı 1 kopya çıktı,

2) Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu; bastırılacak her tezin en arka kısmına ve Tez Savunma Jürisi Tutanak Formu'na ıslak imzalı olarak eklenecektir.

3)  Bu dosyaları içeren CD'den 2 kopya: (Dosyalara ve  CD'lere elektronik ortamda vereceğiniz isim, "Tez Veri Giriş Formu" nu doldururken YÖK'ün size vereceği referans numarası olmalıdır. Ayrıca CD'ler zarf içinde, CD'lerin üzerinde ad, soyad, bölüm, statü ve mezun olunan yıl yazılı halde teslim edilmelidir.)

  • Tezin tam metnini içeren tek bir klasör (sıkıştırılmamış ve şifresiz olarak PDF formatında),

Önemli duyuru: Kişisel veri içeren isim, imza, öz geçmiş, etik sayfası ve tez yayınlama fikri mülkiyet hakları beyanı sayfaların CD'lerde ve Kütüphane yüklemelerinde çıkarılmış olması gerekmektedir.

  • Tezin tüm eklerini (resim,harita vb. içeren sayfalar varsa sadece WinRAR programı ile sıkıştırılmış tek bir klasör), 

 4)  Bu dosyaları içeren CD'den 1 kopya:

  • Tezin kapağını (html formatında) içeren klasör,
  • Tezin Türkçe özet sayfasını (html formatında) içeren klasör,
  • Tezin İngilizce özet sayfasını (html formatında) içeren klasör

5)  Tezlerin online sisteme yüklenmesi:Açık Erişim Sistemi Tez Yükleme Süreçleri

6) Tez Yayınlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı (1 Adet Enstitüye teslim edilecek)

7) Mezun aşamasındaki Uluslararası Öğrencilerin dikkatine!

8) 25 Nisan 2017 tarihli Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtildiği üzere ,26.11.2016 tarihli Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 43. Madde ve 4. Fıkrasında yapılan değişiklik ile;

(4)" Sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri alanlarında, öğrencinin; tez savunma sınavına girebilmek için; doktora öğrenimi sürecinde,SCI, SCI-Expanded,SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde; tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır." ibaresi yer almaktadır.

Bu bilgilere tezin sonunda ekler kısmında yer verilmelidir.

(Not: Tez ciltlenmeden önce, tezin erişime açılması ve fotokopi iznini belirtir "Yayımlama ve Fİkri Mülkiyet Hakları Beyanı" formu doldurularak ve imzalanarak tez içerisinde onay sayfasından sonra eklenmiş olmalıdır.)

Mezuniyet için; yukarıda belirtilen ekler ile 3 adet orijinal imzalı tez Enstitüye teslim edilmelidir.