Danışman ve Öğrenci Bilgilendirme
16 Temmuz 2014 Tarihi İtibarıyla Geçerli Yabancı Dil Eşdeğerlik Tabloları
ALES-GRE Eşdeğerlikleri
Askerlik Görevi
Yüksek Lisans ve Doktora Tez Önerileri
Enstitü'ye Tez İle Birlikte Verilmesi Gereken Ekler Hakkında
GRE/ALES Dönüşümü
Yabancı Dil Eşdeğerlilik
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı
Mezun Aşamasındaki Uluslararası Öğrencilerin Dikkatine !
   
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Akış Şemaları